Spotkania z innym? - OK! - Fundacja Krzyk

Przejdź do treści

Menu główne:

Spotkania z innym? - OK!

DZIAŁALNOŚĆ


„Spotkania z Innym? – OK!”

Data: 27.09.2014
Autor: Agnieszka Neuman - Lipińska

Fundacja Pomocy Dzieciom „KRZYK” od września rozpoczęła realizację projektu  „Spotkania z Innym? – OK!”. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego grupy młodzieży z miast i wsi Powiatu Biłgoraj w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści.

„Spotkania z Innym? – OK!” to projekt realizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom „Krzyk” w partnerstwie z Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego
w Biłgoraju.  Adresatem projektu jest młodzież z powiatu Biłgoraj. Założeniem projektu jest zwiększenie aktywności młodzieży w obszarze działań antydyskryminacyjnych wobec wszelkiego rodzaju „inności” i przeciwstawianiu się agresji i wykluczeniu społecznemu.
Obecnie trwa akcja promocyjno - rekrutacyjna. Zostanie zrekrutowanych ok. 100 uczestników – młodzieży w wieku 13-16 lat. Uczestnicy utworzą 7 grup po średnio 15 osób z każdej szkoły. Rodzice niepełnoletnich uczestników będą zobowiązani wyrazić zgodę na udział w projekcie.

DZIAŁANIE 1    Warsztaty    ( IX – XII2014 r.)
3-dniowe (3 dni x 6 godzin) warsztaty Spotkaj się z Innością z zakresu rozbudzenia aktywności młodzieży przez wolontariat; promowania postaw filantropijnych; aktywizacji w sprawy publiczne.

DZIAŁANIE 2    Kraina Inicjatyw  (I-V 2015 r.)
Młodzież przy wsparciu dorosłych opracuje i zrealizuje młodzieżowe inicjatywy dla lokalnej społeczności

DZIAŁANIE 3    Wizyty Studyjne Szlakiem Tolerancji – (VI 2015 r.)
2 - dniowa wizyta w Lublinie oraz 3 - dniowa wizyta w Warszawie. Celem wizyt jest podniesienie kompetencji młodzieży, wymiana doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa obywatelskiego. Udział w wizytach studyjnych wezmą przedstawiciele uczniów szkoły: liderzy grup, opiekun grupy i wolontariusz.

DZIALANIE 4    Dzień Tolerancji  (VII 2015 r.)
Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany Dzień Tolerancji – gdzie młodzież zaprezentuje wyniki projektu. Podczas pikniku odbędzie się przedstawienie inicjatyw młodzieżowych: wystawa fotografii, foldery informacyjne dokumentujące młodzieżowe inicjatywy, występy zespołów szkolnych
i zaproszonych gości.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ EOG
DO PROGRAMU „OBYWATELE DLA DEMOKRACJI”>>> pobierz artykuł <<<

© Adam Głaz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego