Podsumowanie projektu "Różnorodność nas uskrzydla" - Fundacja Krzyk

Przejdź do treści

Menu główne:

Podsumowanie projektu "Różnorodność nas uskrzydla"

DZIAŁALNOŚĆ
 Data:23.09.2019
Autor: Agnieszka Neuman - Lipińska
„Różnorodność nas uskrzydla!” to projekt dzięki któremu młodzież szkolna kształtowała w sobie postawę tolerancji i szacunku wobec innych. Uczestnicy projektu rozwijali także postawę obywatelską, poprzez realizowanie własnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.
 
Jesienią 2018 roku odbyły się w szkołach trzydniowe warsztaty dla uczestników projektu. Zajęcia pod hasłem „Łączy nas wiele” wyjaśniły na czym polega wolontariat a także wprowadziły w zagadnienia poszanowania godności ludzkiej i praw człowieka. Uczniowie wykazywali się dużą otwartością, kreatywnością i współpracą w grupie. W efekcie powstały pomysły na własne inicjatywy, które zostały przeprowadzone w środowisku lokalnym pod czujnym okiem opiekunów.
 
Wiosną kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z naszego powiatu wyruszyła na „Wizyty Studyjne Szlakiem Różnorodności”. W trakcie wizyt odwiedzili osiemnaście instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się wielokulturowością i kształtowaniem postawy tolerancji. Wzięli w nich udział najbardziej zaangażowani liderzy szkolnych grup uczestniczący w projekcie. Najpierw 1-2 kwietnia wolontariusze wyjechali na wycieczkę do Lublina. Następnie w dniach 24-26 kwietnia wolontariusze  odbyli wizyty studyjne w Warszawie. Wizyty studyjne były okazją do spotkań z ciekawymi osobami  i  zaczerpnięcia inspiracji w dalszych działaniach wolontariackich. Młodzi liderzy podnosili swoje kompetencje społeczne i mieli okazję do wymiany wzajemnych doświadczeń.
 
Kraina inicjatyw” to kolejny etap realizacji projektu w ramach którego grupy szkolne podejmowały działania społeczne. Obywatelskie projekty młodych wynikały z analizy potrzeb, ściśle odpowiadały potrzebom lokalnym i czynnie angażowały mieszkańców. Inicjatywy swoją tematyką nawiązywały także, do wydarzeń historycznych i 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.
 
Wolontariusze przy wsparciu nauczycieli opracowywali i realizowali następujące akcje społeczne w swoich miejscowościach:
 
        Tak różni, a jednak tacy sami”
 
        Żonkile niosące nadzieję
 
        ● „W naszych sercach jest dobro”
 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Biłgoraju
 
        ● „Różnorodni językowo, jednakowo kreatywni
 
        ● „Różaniec – ogród różnorodności
 
Szkoła Podstawowa Im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Różańcu
 
        ● „Pokoleniowy Dzień Kobiet
 
        „Radość dawania
 
        ● „Szlakiem wielu kultur
 
Szkoła Podstawowa im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym
 
        „Działamy!  Edukacja = Tolerancja
 
        ● „Przeszłość i przyszłość – starość i młodość
 
Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie
 
        „Nie wolno wam!
 
        ● „Starość to nie problem – to duma!
 
Szkoła Podstawowa w Gromadzie
 
        „Co nas łączy, co nas różni
 
        ● „Jestem Polakiem, żyję w Europie
 
Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Dereźni Solskiej
 
        „Tolerancja i szacunek to właściwy jest kierunek!
 
        „Razem!
 
        ● „Dzieci tolerancji
 
Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Biłgoraju
 
        „Nie jesteś sam
 
        ● „Piątka dla dzieciaków
 
        ● „Dzieci – dzieciom
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
 
        ● „Portrety przyjaciół z czterech stron świata
 
·  Legendy biłgorajskie”
 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Sługi Bożego Ks. Prymasa Stefana Kard. Wyszyńskiego w Biłgoraju
 
        „Talent w różnorodności
 
        „Starsi nie gorsi
 
        ● „Radosna wycieczka niepodległości
 
Szkoła Podstawowa      im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie
 
 
Na zakończenie projektu 26 maja 2019 roku odbył się „Festiwal różnorodności”. Była to impreza, która zgromadziła wszystkie osoby zaangażowane w projekt „Różnorodność nas uskrzydla!”. Grupy młodzieżowe z zaangażowanych szkół przyjechały do Biłgoraja, aby zaprezentować efekty swoich działań i podzielić doświadczeniem. Młodzi wolontariusze mieli także okazję zaprezentowania swoich umiejętności tanecznych, wokalnych i aktorskich na scenie letniej Biłgorajskiego Centrum Kultury. Ich występy oglądali licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta a szczególnie dzieci. Młodzi artyści otrzymali słodycze i mogli zasmakować w fontannie czekolady. Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk” obchodziła równocześnie jubileusz 25 lecia swojej działalności. Wolontariusze wyróżniali się w tłumie kolorowymi koszulkami z hasłem projektu. W wakacje w galerii korytarz  BCK można było oglądać wystawę prezentującą 25 mini akcji młodzieżowych.  
 
Partnerem głównym w realizacji projektu „Różnorodność nas uskrzydla!” była Szkoła Podstawowa nr 4 w Biłgoraju. Było to zadanie publiczne dofinansowane z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, którego operatorem był Narodowy Instytut Wolności i Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Wsparcia finansowego na realizację Festiwalu Różnorodności udzieliły także Starostwo Powiatowe w Biłgoraju i Urząd Miasta w Biłgoraju.

© Adam Głaz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego