Młodzież działa dla swojej społeczności lokalnej… - Fundacja Krzyk

Przejdź do treści

Menu główne:

Młodzież działa dla swojej społeczności lokalnej…

DZIAŁALNOŚĆ


Młodzież realizuje własne pomysły na inicjatywę w swoich społecznościach lokalnych. Działania te możliwe są dzięki projektowi Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk” Aktywność – moją marką! współfinansowanemu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w którym wzięła udział młodzież ze szkół powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec
Uczniowie pod bacznym okiem opiekunów w poszczególnych szkołach realizują swoje przedsięwzięcia projektowe na rzecz środowiska lokalnego. Dotychczas zrealizowano akcję dla małych pacjentów oddziału pediatrycznego biłgorajskiego Szpitala z okazji Dnia Dziecka, gdzie wolontariuszki z Miejskiego Zespołu Szkół w Biłgoraju starały się wypełnić czas maluchom. W tym szczególnym dniu, były zabawy, upominki i uśmiech na twarzach dzieci. Projekt pt. „Zamieńmy smutek na radość” Elizy Golec i Zuzanny Gorczycy odpowiada na potrzeby dzieci przebywających na oddziale. Dziewczęta wyposażyły świetlicę szpitalną w gry i zabawki ofiarowane przez uczniów MZS.
Równolegle odbył się wyjazd na integracyjny Dzień Dziecka do Fundacji Kresy 2000 w Nadrzeczu. Wolontariusze z Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego
w Biłgoraju spędzali czas z dziećmi umilając ich pobyt zabawami integracyjnymi, malowaniem twarzy dbając o ich pogodne nastroje i bezpieczeństwo. Głównym celem działania młodzieży jest zburzenie bariery dzielącej osoby niepełnosprawne intelektualnie i lokalne społeczeństwo. Chcemy, aby ludzie dostrzegli w tych osobach optymizm i radość, jaką niosą swoją obecnością, nauczyli się ich akceptować – wypowiada się liderka projektu pt. „Działamy i wspieramy” Zuzanna Kinal, a przed nami kolejne działania na rzecz dzieci.
Swoją pomoc i zaangażowanie dla podopiecznych Wioski Dziecięcej SOS
w Biłgoraju ofiarują dziewczęta z Miejskiego Zespołu Szkół. Zabawa i wspólne spędzanie czasu sprzyja nawiązywaniu szczególnych więzi. Poprzez tego typu inicjatywy zwiększy się nasz poziom empatii, tolerancji, wrażliwości oraz świadomość w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi – twierdzą zaangażowane w projekt Ola Łubiarz, Klaudia Kaczor, Julia Lis, Maja Mazur. Wolontariuszki do realizacji swojego celu zakupiły pomoce potrzebne do zajęć z dziećmi, przybory szkolne, zabawki. W najbliższym czasie planują wycieczkę dla dzieci do Zamościa. Uczą się nawiązywać dialog z dorosłymi, którzy chętnie wspierają ich inicjatywy, są to m. in. nauczyciele MZS oraz pracownicy Wioski Dziecięcej SOS.
Analogiczną inicjatywę dla dzieci z Wioski Dziecięcej SOS w Biłgoraju realizują wolontariusze z Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.
Inna grupa uczniów tejże szkoły, w piątek 14 czerwca 2013 r. zabrała podopiecznych Przedszkola Specjalnego do Centrum Zabawy Fikoland mieszczącym się w Biłgoraju. Wolontariusze w asyście pracowników i opiekunów dzieci niepełnosprawnych bawili się wspólnie z dziećmi w kącikach zabaw, „pluskając się w morzu piłek”, zjeżdżając na dmuchanych zjeżdżalniach, korzystali z innych ofert centrum. Po skończonej zabawie uczniowie ZSBiO odprowadzili podopiecznych do przedszkola. W ramach projektu młodzieży zaplanowano również wsparcie wolontariackie podczas wycieczki dla dzieci do Krakowa i pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w Bondyrzu.
W miniony weekend odbyła się również wycieczka do Krasnobrodu dla podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego i Fundacji Pomocy dzieciom „Krzyk” w Biłgoraju. Zwiedzano okoliczny zalew, Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, kapliczkę na wodzie, organizowano liczne zabawy integracyjne, konkursy z nagrodami, pani psycholog prowadziła zajęcia psychoedukacyjne. Wolontariuszki ZSZiO modelowo zorganizowały pobyt dzieci w urokliwym Krasnobrodzie, co sprzyjało zrealizowaniu celu dziewcząt integrując dzieci ze sobą. W pomoc organizacji wyjazdu zaangażowali się Burmistrz Miasta Biłgoraj poprzez umożliwienie bezpłatnego dowozu dzieci z obu placówek do Krasnobrodu, optyk Polar oraz Kancelaria Radcy Prawnego p. Gębali, która wyposażyła dzieci w „małe conieco” oraz upominki.
Nie lada pomysłem wykazała się młodzież z Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju. Członkowie Klubu Młodych Odkrywców z pomocą dorosłych zorganizowali pokaz ciekłego azotu dla społeczności szkół podstawowych Biłgoraja, przygotowując uczniów klas szóstych do rozszerzonych treści przyrodniczych w gimnazjum, rozbudzając ciekawość poznawczą
i zachęcając do eksperymentowania. Pokazowi towarzyszył zdrowy poczęstunek przygotowany przez uczniów.

Nasza Fundacja dofinansowuje te działania ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – twierdzi wiceprezes fundacji. Po zrealizowaniu inicjatyw młodzież będzie mogła poznać pracę organizacji pozarządowych podczas wizyt studyjnych w organizacjach zatrudniających wolontariuszy w Lublinie i Krakowie. Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane w Biłgoraju Targi Obywatelskie podsumowujące efekty inicjatyw młodzieżowych.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

© Adam Głaz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego