Działaj Lokalnie VII - Fundacja Krzyk

Przejdź do treści

Menu główne:

Działaj Lokalnie VII

DZIAŁALNOŚĆ

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej dnia 19 stycznia 2013 roku
Nr zezwolenia MIOC.5311.2.2013

Dnia 19 stycznia 2013 roku w godzinach 10-18, Fundacja Pomocy dzieciom Krzyk na mocy decyzji Urzędu Miasta Biłgoraj nr MIOC.5311.2.2013, wydanej dnia 15 stycznia 2013 roku przez Burmistrza Miasta Biłgoraj Janusza Rosłana, przeprowadziła zbiórkę publiczną na terenie miasta. Datki zbierano do pięciu opieczętowanych puszek. W zbiórce udział wzięło 10 wolontariuszy Fundacji. Ponadto odbyła się loteria fantowa na terenie Ośrodka Sportu
i Rekreacji. W sumie zebrano 2148,56 zł w następujących nominałach:
100 zł   x 6     =600,00 zł
50 zł    x 4     = 200,00 zł
20zł     x 14   = 280,00 zł
10zł     x 31   = 310,00 zł
 5zł      x 80   = 400,00 zł
 2zł      x 96   = 192,00 zł
 1zł      x 106 = 106,00 zł
 0,50zł x 85   =  42,50 zł
 0,20zł x 57   =  11,40 zł
 0,10zł x 42   =   4,20 zł
 0,05zł x 31   =   1,55 zł
 0,02zł x 18   =   0,36 zł
 0,01zł x 55   =   0,55 zł
RAZEM      2148,56 zł

Poniesiono koszty opłaty wydanie decyzji o zbiórce w wysokości  82,00 zł oraz prowizji od wpłaty kwoty zbiórki na rachunek bankowy Fundacji w wysokości 10,60 zł.       Z-ca Prezesa Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk”

Agnieszka Neuman-Lipińska

© Adam Głaz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego