Aktywność – moją marką - Fundacja Krzyk

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktywność – moją marką

DZIAŁALNOŚĆ


„ Aktywność – moją marką! ”
Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK w grudniu rozpoczęła realizację projektu „Aktywność – moją marką!”. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  
„Aktywność – moją marką!” to projekt realizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom „Krzyk” w partnerstwie z Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju. Adresatem projektu jest młodzież z powiatu Biłgoraj oraz gminy Zwierzyniec. Założeniem projektu jest zwiększenie aktywności młodzieży zainteresowanej działalnością wolontarystyczną. W grudniu została podpisana umowa z operatorem programu - ECORYS Polska na kwotę 143 883 zł. Wysokość wkładu własnego rzeczowego i finansowego wynosi 15 900 zł.
Obecnie trwa akcja promocyjno - rekrutacyjna.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone Interaktywne Warsztaty Obywatelskie z zakresu rozbudzenia aktywności młodzieży przez wolontariat; promowania postaw filantropijnych; aktywizacji w sprawy publiczne.
Młodzież przy wsparciu dorosłych opracuje i wdroży własne inicjatywy w ramach Inkubatora Obywatelskich Inicjatyw, do których zostanie przygotowana podczas warsztatów z zarządzania projektem. Działania te przyczynią się do zwiększenia motywacji i uzyskania znaczącej pozycji młodzieży we współtworzeniu społeczności lokalnej.

Jesienią 2013 roku odbędą się Wizyty Studyjne Szlakiem Inicjatyw Obywatelskich do Lublina i Krakowa, podnoszące kompetencje młodzieży, wymianę doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa obywatelskiego. Na zakończenie projektu zostaną zorganizowane Powiatowe Targi Obywatelskie prezentujące wyniki projektu.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.

Aktywność –moją marką!
Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk” w Biłgoraju jest w trakcie realizacji projektu Aktywność – moją marką! w partnerstwie z Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego, który dotyczy tematyki wolontariatu oraz ma na celu zaangażowanie młodzieży szkolnej w działania wolontarystyczne.
Obecnie trwają warsztaty interaktywne prowadzone w szkołach z powiatu biłgorajskiego i Gminy Zwierzyniec. Dotychczas zrealizowano warsztaty w Zwierzyńcu, Majdanie Starym, Obszy, Łukowej, Biłgoraju a przed nami warsztaty w Różańcu Pierwszym, Józefowie oraz w pozostałych szkołach w Biłgoraju – do tej pory w warsztatach wzięło udział 96 osób. Młodzież została przeszkolona z zakresu wolontariatu i aktywności społecznej oraz przygotowana do bycia wolontariuszem - wyjaśnia Agnieszka Neuman-Lipińska

© Adam Głaz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego