„Spotkania z Innym? – OK!” - Fundacja Krzyk

Przejdź do treści

Menu główne:

„Spotkania z Innym? – OK!”

DZIAŁALNOŚĆ


Nowy projekt Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk

Data:15.10.2014
Autor: Agnieszka Neuman - Lipińska


Biłgoraj, Polska, 15.10.2014 Fundacja Pomocy Dzieciom „KRZYK rozpoczęła realizację projektu „Spotkania z Innym? OK!. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie zaangażowania obywatelskiego grupy młodzieży z miast i wsi Powiatu Biłgoraj w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści.
„Spotkania z Innym?
OK! to projekt realizowany przez Fundację Pomocy Dzieciom „Krzyk w partnerstwie z Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju. Adresatem projektu jest młodzież z powiatu Biłgoraj. Założeniem projektu jest zwiększenie aktywności młodzieży w obszarze działań antydyskryminacyjnych wobec wszelkiego rodzaju „inności i przeciwstawianiu się agresji
i wykluczeniu społecznemu. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty Spotkaj się z Innością z zakresu rozbudzenia aktywności młodzieży przez wolontariat; promowania postaw filantropijnych; aktywizacji w sprawy publiczne. Młodzież przy wsparciu dorosłych opracuje i zrealizuje własne inicjatywy w ramach Krainy Inicjatyw do których zostanie przygotowana podczas warsztatów z zarządzania projektem. Działania te przyczynią się do zwiększenia motywacji i uzyskania pozycji młodzieży we współtworzeniu społeczności lokalnej. Wiosną odbędą się Wizyty Studyjne Szlakiem Tolerancji do lubelskich i warszawskich organizacji, podnoszące kompetencje liderów młodzieży, wymianę doświadczeń i promowanie dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów społeczeństwa obywatelskiego. Na zakończenie projektu zostanie zorganizowany Dzień Tolerancji
gdzie młodzież zaprezentuje wyniki projektu. Podczas pikniku odbędzie się przedstawienie inicjatyw młodzieżowych: wystawa fotografii, folderów dokumentujących młodzieżowe inicjatywy, występy zespołów szkolnych i zaproszonych gości. Wiceprezes fundacji - Agnieszka Neuman-Lipińska uważa, że „poprzez powyższe działania młodzież biorąca udział w projekcie stanie się bardziej odpowiedzialna i świadoma, bardziej wrażliwa na różnorodność i inność, będzie potrafiła ją uszanować i przeciwstawić się wszelkim przejawom dyskryminacji. Projekt umożliwi młodzieży najpierw nabycie wiedzy i umiejętności a następnie da możliwość praktycznego działania na rzecz własnego środowiska lokalnego. Zapraszamy szkoły gimnazjalne powiatu Biłgoraj do udziału w projekcie, który będzie realizowany do lipca 2014 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny. PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ EOG DO PROGRAMU „OBYWATELE DLA DEMOKRACJI

Kontakt:
Agnieszka Neuman-Lipińska
Fundacja Pomocy Dzieciom „Krzyk

ul. 3-go Maja 3,
23-400 Biłgoraj
tel. 84 688 01 78, 602 265 179
krzyk.bilgoraj@wp.pl,
www.krzyk.info.pl

Misją Fundacji Pomocy Dzieciom „Krzyk jest tworzenie przestrzeni dla rozwoju dzieci i młodzieży.

© Adam Głaz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego