"Aktywny Obywatel to ja" - Fundacja Krzyk

Przejdź do treści

Menu główne:

"Aktywny Obywatel to ja"

DZIAŁALNOŚĆ

3 grudnia w Biłgoraju odbyła się konferencja pn. "Aktywizacja społeczności poprzez wolontariat", która była podsumowaniem projektu "Aktywny Obywatel to ja", realizowanego przez Fundację Pomocy Dzieciom "Krzyk".
Projekt "Aktywny obywatel to ja" realizowany był od lipca do grudnia br. Udział w nim wzięło 15 szkół z 13 miejscowości powiatu Biłgorajskiego. Z Biłgoraja, Tarnogrodu, Józefowa, Różańca, Łukowej, Frampola, Biszczy, Obszy, Potoka Górnego, Gromady, Księżpola oraz Goraja. - Głównym celem projektu było pobudzenie aktywności społecznej młodzieży z małych miast i wsi powiatu biłgorajskiego, poprzez zaplanowanie działań wolontarystycznych - mówi Agnieszka Neuman-Lipińska, koordynator projektu.

Projekt w którym uczestniczyła młodzież składał się z kilku etapów. Pierwszym z nich był udział w trzydniowym szkoleniu. Uczniowie m.in. dowiedzieli się o tym jakie mają prawa, a jakie zadania, a także czym jest wolontariat i na czym polega.

Kolejną częścią projektu były wizyty studyjne. Z każdej placówki biorącej udział w projekcie wytypowano jedną najbardziej aktywną osobę, która pojechała na wizytę studyjną. Przeprowadzane były one w Biłgoraju, Lublinie i Krakowie. - Do każdego z miasta pojechało 15 uczniów. Młodzież wyjeżdżała i odwiedzała instytucje związane z wolontariatem gdzie praca wolontariuszy jest aktywnie wykorzystywana. Młodzież odwiedziła m.in. biłgorajski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, Fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko" w Krakowie, a także Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie - mówi Sylwia Rorata.

Ponadto w trakcie trwania projektu zorganizowano dwa konkursy. Pierwszym był konkurs plastyczny na najciekawszy plakat promujący idee wolontariatu. W konkursie tym zwyciężyło Gimnazjum im. Pawła Adamka w Łukowej. Ponadto w szkole w której młodzież podczas całych warsztatów wykazała się szczególną aktywnością utworzono klub aktywnej młodzieży. Zwyciężył Zespół Szkół w Tereszpolu-Kukiełki i w nagrodę otrzymał zestaw mebli.Zakończeniem projektu "Aktywny obywatel to ja", była zorganizowanie 3 grudnia konferencja pn. "Aktywizacja społeczności poprzez wolontariat". Podczas niej zaprezentowano wszystkie działania, które zostały przeprowadzone w ramach projektu. Przybliżono również młodzieży pracę wolontariuszy w powiecie biłgorajskim.

O działalności wolontariuszy w Polskim Czerwonym Krzyżu oddz.w Biłgoraju mówiła Jadwiga Dzido. Maciej Mulawa koordynator programowy z Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej mówił o programie "Działamy lokalnie". Wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński opowiedział o działalność wolontarystycznej na terenie Gminy Biłgoraj.

Podczas konferencji zaprezentowała się również młodzież, która angażuje się w wolontariat. O zaangażowaniu młodych w wolontariat szkolny mówili uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Stefana Batorego w Biłgoraju, natomiast wolontariusze Fundacji Pomocy Dzieciom "Krzyk", Gabriela Tutka, Anna Wolanin, Kamil Tomczyszyn, Anna Marzec opowiedzieli o swojej przygodzie z wolontariatem.

Na koniec spotkania wszystkim uczestnikom projektu wręczono dyplomy.

Realizatorem projektu "Aktywny obywatel to Ja" była Fundacja Pomocy Dzieciom "Krzyk". Projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Źródło: http://www.bilgorajska.pl/aktualnosc,1888,0,0,0,Aktywni-obywatele.html

© Adam Głaz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego