"Świetlica – Moje miejsce" - Fundacja Krzyk

Przejdź do treści

Menu główne:

"Świetlica – Moje miejsce"

DZIAŁALNOŚĆ

treść  pochodzi ze strony: www.bilgoraj.com.pl   


Komisja Konkursowa programu „Świetlica – Moje Miejsce” spośród nadesłanych projektów wybrała 18, które otrzymają 16 tys. zł dotacji. Wśród grantobiorców jest Fundacja Pomocy Dzieciom "KRZYK" w Biłgoraju.


„Świetlica – Moje miejsce” to program partnerski Fundacji PZU i Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży jego głównym celem jest zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych miejsc, w których między zajęciami szkolnymi, a pobytem w domu mogłyby uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie. Ważnym celem programu jest także przygotowanie dorosłych uczestników programu, w tym opiekunów, wolontariuszy i rodziców do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia przyjaznej przestrzeni dla dzieci.

-Główne komponenty programu jest aranżacja wnętrza świetlicy, rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi oraz rozwijanie manualnych i praktyczno-technicznych umiejętności wśród dzieci, a także zaangażowanie rodziców - informuje Arkadiusz Brzeziński z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży.

Fundacja Pomocy Dzieciom KRZYK od lat organizuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. -W celu zapewnienia dzieciom najbardziej optymalnych warunków i wygód w pomieszczeniu, w którym przebywają oraz efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, od lat zabiegamy o przystosowanie naszych pomieszczeń do prowadzonych zajęć i potrzeb dzieci. W chwili obecnej pojawiła się możliwośc dofinansowania tego zadania ze środków zewnętrznych - zaznacza Agnieszka Neuman - Lipińska prezes Fundacji.

W chwili obecnej w Warszawie odbywa się szkoleni oraz precyzowanie umowy. Na chwilę obecną nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy ruszą prace w Krzyku.

Jednak remont pomieszczeń "KRZYK-u" to tylko cześć realizacji zadania. Bardzo ważne są także pozostałe działania. Nauki ścisłe w świetlicy, to działania rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi. Autorzy scenariuszy zajęć zebranych w podręczniku „Klub Młodego Odkrywcy” podjęli próbę wypracowania nowych, skutecznych metod nauczania przedmiotów ścisłych oraz zainteresowania uczniów studiowaniem tych dyscyplin naukowych. Podczas pracy z dziećmi wykorzystywane będą także gry, dzięki którym rozwijane będą manualne i praktyczno-techniczne umiejętności.

Działania projektu zakładają także aktywizację rodziców i opiekunów. -Współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na działalność świetlicy. Ich udział w prowadzeniu zajęć, wzajemny kontakt z innymi rodzicami, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery - dodaje Brzeziński.

/bilgoraj.com.pl/

© Adam Głaz

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego